GDPR

Prin vizitarea site-ului www.bariclinic.ro, atunci cand completati formularul de contact sau prin accesul la serviciile sau produsele pe care le punem la dispozitie, ne furnizati informatii personale. Pe aceasta pagina aflati ce date sunt colectate si care este scopul colectarii si/sau prelucrarii acestora. Astfel iti exprimi acordul fara echivoc, ca esti informat cu privire la stocarea si prelucrarea datelor personale citind aceasta pagina. Acordul dumneavoastra este liber consimtit si fara vreo conditionare din partea noastra.

Inca de la inceput dorim sa va asiguram ca nu punem la dispozitia tertilor liste cu adrese de e-mail in scopul obtinerii de foloase materiale. Fiind vorba de informatii personale, facem tot posibilul ca ele sa fie intotdeauna in siguranta. Daca va trebui sa oferim informatii unor terte parti te vom informa inainte. De asemenea te rugam sa citesti cu atentie acest acord.

Site-ul www.bariclinic.ro devine operator de date cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677 din 2001 și cu Regulamentul  UE  679/2016 (ce se aplica si în România incepand cu data de 25 mai 2018).

In conformitate cu dispozitiile legale mentionate anterior, ca vizitator devii persoana vizata. Asta inseamna o persoana fizica ce poate fi identificata prin nume sau date de localizare ca adresa IP sau geolocatie, numar de telefon.

In general colectarea de date de identificare (de tip IP sau geolocatie) se face in scopul de a oferi o experienta de browsing imbunatatita si pentru statistici in vederea imbunatatirii prezentei in mediul online a site-ului. Aceaasta se face prin colectarea de cookie-uri sau prin alte metode tehnice specific si nu permite intotdeauna identificarea individului (asocierea unui cookie cu o persoana).

Orice modificare a termenilor sau conditiilor prezentate mai sus va fi adusa la cunostiinta printr-o notificare trimisa prin e-mail.

Informatiile utilizatorului, pot fi furnizate la cerere catre Politie, Instante Judecatoresti si Parchetul General dar si unor institutii si organe abilitate conform legii, in urma unei cereri depuse de acestea, in conditiile legii.

Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale.

Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:

Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;

Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator în termen de 60 de zile

Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umana cu privire la respectiva prelucrare, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, poti trimite oricand un email cu solicitarile la adresa de email office@bariclinic.ro