Credit Operatie Banca Transilvania

Acum va puteti achita serviciile medicale mult mai usor, prin credit de la Banca Transilvania

Suma maxima a creditului:
10.000 eur (sau echivalent lei) pentru creditele garantate cu ipoteca mobiliara

Perioada maxima:
10 ani – credite garantate cu ipoteca mobiliara

Garantii:
Credite sub 10 ani si sub 10.000 eur – Ipoteca mobiliara asupra veniturilor si contului

Grad de indatorare:
pana la 70%

Apelati la Creditul Pacient pentru acoperirea cheltuielilor medicale!

Documentele necesare:

  • Acte doveditoare de venit: adeverinta de salariu, adeverinta centralizatoare pentru dovada veniturilor din anul anterior, copie contract individual de munca, cu ultimul act aditional si extras din registrul electronic al salariatilor, alte acte doveditoare de venit (pensii, chirii, dividende, venituri din activitati independente, alte venituri cu caracter permanent)
  • Act de identitate (pentru sot/sotie, in original si o copie), precum si un alt act de identitate al solicitantului (pasaport, permis de conducere sau certificat de nastere)
  • Certificat de casatorie (dupa caz, in original si o copie)
  • Cerere de credit
  • Documente specifice: factura/facturi, scrisoare medicala, alte documente specifice care sunt certificate si din care sa rezulte obiectul acestui credit
Exemplu de calcul:
Pentru Creditul Pacient in valoare de 25.000 lei, pe o perioada de 60 luni, rata lunara este de 491.38 lei, dobanda este 6.69%, variabila in functie de ROBOR 6M.
vop